librography

ang liwayway
ILG1


Kagay-an
panorama, ISSUE 7
TOLKA, ISSUE 2
TOLKA
RUSTED RADISHES, ISSUE MONEY
rusted
MODERN POETRY IN TRANSLATION, 2022 nO. 1
MPT
ASYMPTOTE, ISSUE APR 2022
ASYMPTOTE
AFTERWORK READINGS
Afterwork-Readings

"Alvarez's most singular and timely contribution lies, it seems to me, in reconstructing the hidden universe of the LGBTQ+ community within the global Filipino diaspora. By my lights, no other writer, in Filipino or English, has consistently and powerfully illuminated the condition of queer migrant workers from the Philippines. Even more stunning to me is how she has managed to thrive in Saudi Arabia despite the glaring lack of protection and systemic homophobia in that part of the world."

charlie veric
Charlie Samuya Veric Poet
Bayot! Bayot! Bayot!” Naririnig kong panunukso sa akin ng mga kaklase. Nakaramdam ako ng hiya. Naiyak ako. Tinakbo ko ang isang napakalawak na maisan papalayo sa kanila...
Tatangayin ko ang kaniyang pananahimik.. Ilang saglit pa at sabay kaming titingala, nakakamanghang parang nagliliparang mumunting alipato ang mga bituin sa langit...
Maraming kuwentong nabubuo sa isip ko, kasingdami ng mga pag-aalala, katumbas ng samot-saring pangamba. Ngunit ito na muna ang nais kong ibahagi. Ito na lang muna ang nais kong maalala...
Ngunit mananatili ang ngalan ng isang bulaklak. May angking bango o tinik man o wala. Mananatili ang dansoli sa aking haraya. Mananatiling nakakapit ang mga ugat at ang kanyang pamumulaklak sa aking dibdib...

“Alvarez queers a century-old prose tradition in Filipino while braving through the obscured fringes of her own vulnerability, offering both revelation and rumination. She immerses us with the far-off and the familiar. This is a galvanising contribution to the discourse surrounding form and the imperative rebellion against it.” 

IMG_4246
Alton Melvar M Dapanas Author, Translator