librography

ang liwayway

At Sandekadang Mga Dagli

Sanctum Press, 2023

Hindi isang dramatikong pagtitipon ng mga basag-basag na salamin mula sa mumunting akda ang antolohiyang ito. Muling maninindigang ang totoong kuwento ay naghihimagsik sa loob at labas ng pagkukuwento tulad ng isang malayang dagli.


At papatunayang ang bawat paglikha ay hindi nangangahulugang pag-aakda ng memorya kundi ito ang mismong pag-aakda sa samot-saring paglikha ng memorya.

PRE-ORDER A COPY NOW!

Book price: P500

Book size:  5" x 8"

Paper: Book paper (white)

Pages: ~160 pages

Inclusions: bookmark

Pre-order period: March 3 to April 3

Ship out: April 2023

Order here: bit.ly/angliwayway

ILG1

ang autobiografia ng ibang lady gaga

Mga dagling testimonya at rebelasyon...

Visprint Inc., 2015

ILG2

ILG 2

Ang Muling Pag-Ariba

Ukiyoto Publishing, 2022

Lama Sabactani

lama sabactani

Isang Nobela

Psicom Publishing, 2021


Si Mimi at Si Miming

SI mimi at si miming

Mimi and Miming

Vibal Inc., 2020

Saanman

saanman

Mga Kuwento Mula sa Biyahe, Bagahe...

PageJump Folio, 2017

Kagay-an

kagay-an

At Isang Pag-ibig sa Panahon ng All-Out War

Psicom Publishing, 2017

free e-book

hindi ito ang panahon para mamayapa

Online Library, 2020

panorama, ISSUE 7
TOLKA, ISSUE 2
TOLKA
RUSTED RADISHES, ISSUE MONEY
rusted
MODERN POETRY IN TRANSLATION, 2022 nO. 1
MPT
ASYMPTOTE, ISSUE APR 2022
ASYMPTOTE
AFTERWORK READINGS
Afterwork-Readings

"Alvarez's most singular and timely contribution lies, it seems to me, in reconstructing the hidden universe of the LGBTQ+ community within the global Filipino diaspora. By my lights, no other writer, in Filipino or English, has consistently and powerfully illuminated the condition of queer migrant workers from the Philippines. Even more stunning to me is how she has managed to thrive in Saudi Arabia despite the glaring lack of protection and systemic homophobia in that part of the world."

charlie veric
Charlie Samuya Veric Poet
Bayot! Bayot! Bayot!” Naririnig kong panunukso sa akin ng mga kaklase. Nakaramdam ako ng hiya. Naiyak ako. Tinakbo ko ang isang napakalawak na maisan papalayo sa kanila...
Tatangayin ko ang kaniyang pananahimik.. Ilang saglit pa at sabay kaming titingala, nakakamanghang parang nagliliparang mumunting alipato ang mga bituin sa langit...
Maraming kuwentong nabubuo sa isip ko, kasingdami ng mga pag-aalala, katumbas ng samot-saring pangamba. Ngunit ito na muna ang nais kong ibahagi. Ito na lang muna ang nais kong maalala...
Ngunit mananatili ang ngalan ng isang bulaklak. May angking bango o tinik man o wala. Mananatili ang dansoli sa aking haraya. Mananatiling nakakapit ang mga ugat at ang kanyang pamumulaklak sa aking dibdib...

“Alvarez queers a century-old prose tradition in Filipino while braving through the obscured fringes of her own vulnerability, offering both revelation and rumination. She immerses us with the far-off and the familiar. This is a galvanising contribution to the discourse surrounding form and the imperative rebellion against it.” 

IMG_4246
Alton Melvar M Dapanas Author, Translator